Proeftuin op de Noordzee in het nieuws

Partnerbijeenkomst – 5 oktober 2023

Vijf jaar geleden ging de Proeftuin op de Noordzee van start dankzij Europese subsidie van Kansen voor West. Dit initiatief heeft geleid tot fantastische innovaties en samenwerkingen tussen kennisinstituten en het MKB. Tijdens de partnerbijeenkomst op 5 oktober 2023 bij Campus@sea werden inspirerende innovaties gepresenteerd, variërend van waterstof aangedreven boten tot golfenergie en zeewierteelt. Complimenten aan alle betrokken partners. Deze film is een registratie van dit event.

Proeftuin op de Noordzee | 5 oktober 2023

Sailing+ app at festival @ Sea

Op zee getest met Skip Brüll!Proeftuin op de Noordzee partnerdag

Dagverslag

Op donderdag 15 september vond de partnerbijeenkomst voor de Proeftuin op de Noordzee plaats.

Meer dan 40 partners waren aanwezig in de mooie ruimte van Campus@Sea om gezamenlijk te kijken naar wat er met zijn allen in het project reeds bereikt is en waar mogelijk nog kansen liggen voor de toekomst.

Na een algemeen deel waarin de hoofdlijnen van het Kansen Voor West project Proeftuin op de Noordzee is toegelicht door projectmanager Anoek van Vlaardingen, kregen de aanwezigen ook een inkijkje in de werkwijze en doelen van de Campus@Sea door Jan-Hendrik Schretlen, kwartiermaker Campus@Sea.

Vervolgens was het tijd om ondernemers aan het woord te laten. Tijdens korte presentaties vertelden DMEC, Safetrx, Aquatic Drones en The Offshore Testsite over de projecten die zij in de proeftuin hebben uitgevoerd of nu nog aan het uitvoeren zijn.

Het onderzoek van DMEC focuste zich op de totstandkoming van de zogenaamde Marine Energy Experience. Hierbij ging projectleider Yuki Esser in op de haalbaarheidsstudie die zij heeft gedaan naar de mogelijkheden en eisen voor het testen/demonstreren van innovaties in en rond de haven. Vele praktische lessons learned zijn gedeeld met de aanwezigen.

Niels van Campen en Maarten Ruyssenaers gingen in op de door hen uitgevoerde projecten respectievelijk Safetrx en Aquatic Drones. Iris Menger van The North Sea Farmers omschreef hun werkwijze en hoe het mogelijk is voor ondernemers om daar (langdurig) te testen door het huren van een plot in hun testsite.

Na een uitgebreide netwerklunch was het in de middag tijd voor een toelichting op de uitgevoerde en nog geplande projecten van TNO in het kader van veiligheid onder de noemer ‘Safety@Sea’. Met veel interessante onderwerpen die aan bod kwamen zoals drenkelingen detectie met varende/vliegende drones en Social XR.

Aanwezigen kregen deze middag de mogelijkheid om met behulp van een head mounted display een kijkje te nemen in de virtuele samenwerkingsruimte zoals deze er in de toekomst wellicht uit komt te zien. Voordat de middag werd afgesloten werd er met de gehele groep vast vooruitgekeken naar de toekomstplannen van de Proeftuin. Een visie voor ‘proeftuin 2.0’ wordt de komende maanden gevormd. Partijen die interesse hebben om zich aan te sluiten bij deze projectvorming kunnen zich melden via info@campusatsea.nl