Meten en in kaart brengen van deeltjes beweging

Bron: Measuring & Mapping Particle Motion (saturnh2020.eu)

Een van de doelstellingen van het SATURN project is het ontwikkelen van de mogelijkheid om metrische kaarten te produceren op basis van de beweging van geluidsdeeltjes, waarvoor veel vissen en ongewervelde soorten gevoelig zijn.

SATURN partners TNO en JASCO hebben de mogelijkheden van hun akoestische modellen vergeleken voor geselecteerde benchmarkscenario’s, om de juiste implementatie van de modellen te verifiëren. De volgende stap is om deze modellen te valideren tegen experimentele gegevens.

Deeltjesmeetopstelling van TNO
Plaatsen van de rig

Om data te verkrijgen voor een realistische offshore locatie in ondiep water heeft TNO haar meetopstelling voor deeltjesbeweging geplaatst op een locatie in de Noordzee, in het Haagse offshore testgebied: Proeftuin op de Noordzee. Dit gebied heeft als voordeel dat het relatief goed toegankelijk is voor experimenten met gecontroleerde geluidsbronnen en met mogelijkheden om individuele scheepspassages van kansen te meten zonder al te veel interferentie van andere schepen.

De stand-alone meetopstelling van TNO bevat de VHS-100 vectorsensor, die zowel de geluidsdruk als de versnelling van de geluidsdeeltjes in drie orthogonale richtingen meet, aangesloten op een 4-kanaals opnamesysteem.

Sensorlocatie geplot bovenop de Marie Traffic kaart met scheepsdichtheid

De rig is op dinsdag 17 mei 2022 geplaatst, op 2,5 km buiten de haven van Scheveningen. Het werd ingezet vanaf een opblaasbare boot met stijve romp (RHIB), op de zeebodem op ongeveer 15 meter diepte. Op die dag verzamelde het gegevens van het geluid dat de RHIB produceerde tijdens verschillende runs op verschillende afstanden en door een kleine gecontroleerde luchtkanonbron. Deze worden gebruikt voor de modelvalidatie. De rig is op vrijdag 20 mei 2022 geborgen. Gedurende deze drie dagen heeft het continu geluidsdruk en geluidsdeeltjesversnelling geregistreerd, gegenereerd door natuurlijke bronnen (zoals het breken van oppervlaktegolven en regen), evenals het geluid van antropogene bronnen zoals passerende schepen. Deze gegevens zullen meer inzicht geven in typische achtergrondgeluidsniveaus en signalen van passerende schepen.

Uitzicht vanaf de RHIB met in de verte Scheveningen, links de kleine oppervlakteboei boven het booreiland en rechts een grote kardinale boei.