Meetboei Logger

Het project Logger maakt het nieuwe referentiepunt voor innovaties voor de kust van Zuid-Hollland. In dit project wordt een meetboei ontwikkeld voor het North Sea Innovation Lab, een offshore testlocatie van 6km2 12km uit de kust van Scheveningen.

Deze meetboei wordt uitgerust met sensoren waarmee diverse parameters zullen worden gemeten die nodig zijn bij het testen van innovaties op de Proeftuin. Er is een grote behoefte aan een dergelijk referentiepunt. Van alle innovaties worden namelijk de prestaties gemeten tijdens de verschillende testsessies op zee en met een referentiepunt wordt het mogelijk de door deze innovaties gerealiseerde veranderingen waar te nemen.

En dat is dan ook precies de functie van de referentieboei: het vastleggen van de zogenaamde “nultoestand”. Dit zal zowel gebeuren in de vorm van tijdseries als door direct inzicht te realiseren in enkele specifieke meetwaarden. Hiermee legt Logger een basis voor alle bewijsvoering voor effectiviteit van toekomstige innovaties op de Noordzee. 

Het project zal worden uitgevoerd door North Sea Farmers in samenwerking met de Proeftuin op de Noordzee.