Weather @ sea

Al vele jaren wordt er intensief bezig gewerkt aan de bestudering van golven en stromingen in de Noordzee. Dit betreft zowel gedetailleerde studies naar processen in zee, zoals de beweging van sediment (zand en slib) in de kustzone en in de diepere delen van de zee, alsook dagelijkse voorspellingen van de te verwachten omstandigheden met een horizon tot een week vooruit. Deze modellen worden ontwikkeld o.a. ter ondersteuning van loodsen bij het in- en uitvaren van de haven en voor vele andere toepassingen zoals het op-en neer varen naar windmolenparken op zee door energieleveranciers of offshore werkers.

De data die in de proeftuin verzameld gaat worden, vormt een noodzakelijke input om de driedimensionale versie van het stromingsmodel verder te kalibreren en optimaliseren. De voorspellingen van waterstand en stroming worden gebruikt als data-invoer voor een zogenaamde ‘meteo-dashboard’ dat in het kader van de Proeftuin op de Noordzee wordt ontwikkeld. Het meteo-dashboard zal een accuraat en gedetailleerde voorspelling geven van de condities die verwacht kunnen worden op zee in het Proeftuin gebied. Deze data wordt opgeslagen, gevisualiseerd en via de data service hub beschikbaar gesteld voor de diverse gebruikers van de Proeftuin.