Partners

KPN

Datavergaring, -transmissie en -ontsluiting vormen in het project Proeftuin op de Noordzee een grote uitdaging. Een belangrijk onderdeel van de Proeftuin is daarom voor KPN.
KPN zal onderzoeken of het mogelijk is om de connectiviteit op zee te verbeteren. Afhankelijk van de vraag van de verschillende partners, zal vervolgens gekeken worden om de Data Services Hub (DSH) van KPN in te zetten om de data uit de proeftuin op te slaan. De DSH is een zeer snel opschaalbare ICT-infrastructuur zowel qua capaciteit als opslag. De verwachting is dat in de toekomst connectiviteit op zee net zo gewoon zal zijn als op het land.

TNO

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO heeft als doel het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam te versterken. Hiertoe voert TNO een groot aantal projecten uit van onderzoeksprojecten tot business-to-business projecten in de zogenoemde triple-helix van industrie, overheid en onderzoeks- en onderwijsinstellingen. De Proeftuin op de Noordzee is een schoolvoorbeeld van samenwerking binnen de triple-helix. Specifieke expertise die wordt ingebracht in dit project vanuit TNO is Adaptive maritime automation(Human factors in het maritieme domein toegespitst op controle centra) en intelligent imaging.

Watersportverbond

Het Watersportverbond (KNWV) is de nationale autoriteit voor wedstrijdzeilen en -surfen in Nederland. Daarboven wordt een hoogwaardig en ambitieus Topsportprogramma uitgevoerd, waarin jeugdige talenten worden opgeleid tot het hoogste niveau van podiumplaatsen op WK’s en Olympische Spelen. Voor het Watersportverbond betekent de Proeftuin van de Noordzee een versnelling van een aantal belangrijke projecten die samen met het SIC worden uitgevoerd. Denk hierbij aan de zogenaamde Zeilcoachcockpit en de Zeilwedstrijd van de Toekomst.

TU Delft

TU Delft Sports Engineering Institute

Fascinatie voor science, design en engineering is wat de ruim 22.000 studenten en 4.700 medewerkers van de TU Delft drijft. De TU Delft is niet alleen de oudste, maar ook de grootste technische universiteit van Nederland. De TU Delft werkt samen met vele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland en staat bekend om de hoge standaard van onderzoek en onderwijs.  Op de TU Delft wordt vanuit meerdere disciplines gewerkt aan technologie en innovatie in de sport. Alle verschillende disciplines zijn gebundeld in het TU Delft Sports Engineering Intitute. Daarbij richt de TU Delft zich zowel op technologie voor de topsport als de recreatieve sport. Het projectmanagement van De Proeftuin op de Noordzee wordt uitgevoerd door het Sports Engineering Institute.

Computer graphics

TU Delft onderzoekers uit degroep Computer Graphics and Visualisation zijn via dit project verbonden aan de roadmap Sport van Delft Data Science. In deze groep wordt gekeken naar rendering, visualisatie van big data en het modelleren van 3D objecten. Nieuwe algoritmes worden ontwikkeld om data te genereren, representeren, interpreteren, visualiseren en interacteren. Door middel van gebruik van verschillende bronnen op het water, bijvoorbeeld waterstroming, wind of golfhoogte, wordt er meer inzicht in het gedrag van de zeiler gecreëerd om te kijken hoe zijn prestatie kan worden verbeterd. Door middel van computer graphics wordt de data van de beelden van de zeilers naar de kant gehaald. Hierbij kan je onder andere denken aan 3D technieken. De toeschouwer wordt hierdoor veel directer betrokken bij de wedstrijd.

Sailing Innovation Centre

Het is de visie van het Sailing Innovation Centre (SIC) om samen met anderen ervoor te gaan zorgen dat Scheveningen dé plek wordt van naam en faam als de beste en meest innovatieve trainingslocatie voor zeilen ter wereld. Ook voor zeilwedstrijden. Voor het SIC  betekent de Proeftuin op de Noordzee een enorme versnelling en verbreding van lopende projecten. Zo is het SIC al enige tijd bezig met het project Zeil Coach Cockpit, om gegevens over de zeilboot (positie, hellingshoek, snelheid en koers) en de omstandigheden (wind, stroming en golven) zo exact mogelijk te meten en te combineren, samen met onder andere videobeelden van het gedrag en de handelingen van de zeiler(s). Met deze gecombineerde informatie verlopen de trainingen op het water en de nabesprekingen op de kant veel efficiënter. Zeker als die informatie (gedeeltelijk) ook real-time beschikbaar zal zijn voor de coach op het water, om actueel en accuraat feedback te kunnen geven aan de zeiler(s). Daarnaast loopt bij het SIC het programma Zeilwedstrijd van de Toekomst, dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe manieren en methoden om zeilwedstrijden inzichtelijker en spannender te maken voor toeschouwers op de wal, de media en kijkers thuis.

Svašek Hydraulics


Ingenieursbureau Svašek B.V. is een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van kustwaterbouw, havenontwerp en rivierwaterbouw. Activiteiten van Svašek richten zich op stroming en golven alsmede sediment transport en morfologische bodemontwikkelingen veroorzaakt door deze stroming en golven. Kusten, zeeën, estuaria en rivieren zijn ons speelveld. Svašek werkt permanent aan de verbetering van de betrouwbaarheid van haar modellen en ziet het project “Proeftuin in de Noordzee” als een uitstekende kans om hieraan nadere invulling te geven. Svašek denkt daarbij onder andere aan lange termijn gedetailleerde waarnemingen van waterparameters zoals stroming, temperatuur en zoutgehalte. Een betere kennis van de ruimtelijke en temporele variaties van deze parameters levert een essentiële bijdrage aan het verbeteringsproces van de reproductienauwkeurigheid van de modellen.

Gemeente Den Haag


De beschikbaarheid van een haven met directe verbinding tot zee is een kwaliteit die een stad moet koesteren en benutten. De haven van Scheveningen vormt voor Den Haag dé sleutel tot de Noordzee. Prioriteit ligt hier bij de ontwikkeling van de visserij, de watersport, de offshore dienstverlening en bij innovaties. Qua innovatie is de haven interessant voor initiatieven op en rond zee. De expertise op het gebied van kust- en waterbeheer in de regio is enorm. Ook de regionale kennisinstellingen maken gebruik van de kwaliteiten van de haven, de directe en open verbinding met zee in combinatie met de ligging in een grote stad / regio met al zijn voorzieningen. De verdere ontwikkeling van de haven is bovendien relevant vanwege de indirecte effecten, om de ligging van de stad Den Haag aan zee zichtbaar te maken. Om samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen uit te lokken en daarmee innovatie in het maritieme cluster te stimuleren wordt in het kader van dit project door de gemeente Den Haag een MKB-stimuleringsregeling uitgevoerd.