Dutch Marine Energy Centre (DMEC)

Dutch Marine Energy Centre (DMEC) is een accelerator voor mariene energie oplossingen: het winnen van energie uit onze oceanen, zeeën en rivieren. Hieronder valt bijvoorbeeld energie uit golven, stromingen en getijden, en thermische- en osmotische verschillen in water. Mariene energie biedt oplossingen voor de toenemende vraag naar hernieuwbare energie wereldwijd.

Mariene energie is een groeiende sector, waar Nederland een van de koplopers in ontwikkeling is. Een goed voorbeeld hiervan is de installatie van getijdenturbines van Tocardo in de Oosterschelde stormvloedkering, die dagelijks energie opwekt voor duizenden Zeeuwse huishoudens. Bovendien wordt er op de Afsluitdijk elektriciteit opgewekt uit het verschil tussen zoet- en zoutgehalte tussen het IJsselmeer en de Waddenzee door het bedrijf REDstack.

Deze potentie en mogelijkheden willen we nu ook in de haven van Scheveningen laten zien. Hiertoe willen we met behulp van de MKB Stimuleringsregeling de haven verrijken met een mariene energie experience. Deze zal concreet bestaan uit het mogelijk maken van demonstratieprojecten in de haven van Scheveningen, visuals & spel- en proefopstellingen op het DMEC kantoor op Hellingweg en het plaatsen van een real life turbine als showcase op het land.

http://www.dutchmarineenergy.com/