Data visualisation @ sea

Binnen het programma Zeilwedstrijd van de Toekomst worden naast de hardware en software voor het meten en verwerken van data ook projecten gestart op het gebied van tracking & tracing, data-visualisatie en de ontwikkeling van apps en community platforms. Dit in samenwerking met het lectoraat Media Enriched Sports Events en van de NHTV/Hilversum en de groep Computer Graphics and Visualisation van de TU Delft.

Met de Proeftuin op de Noordzee met 4G netwerk en de informatie die daaruit voortkomt wordt er tevens een unieke hightech omgeving gerealiseerd waarin beelden en data van zee op hoge resolutie gestreamd kunnen worden en gevisualiseerd voor mensen op de kant. Dit biedt mogelijkheden voor een scala aan innovatieve tools voor live (online) weergave aan diverse doelgroepen en aan het publiek (wereldwijd). Tevens kan de vergaarde data in deze pilotprojecten ingezet worden voor evenementen aan en op zee in Scheveningen, met mogelijkheden voor innovatieve datatools voor live (online) verslaglegging.

Deze nieuwe mogelijkheden sluiten perfect aan bij de ambities van het Watersportverbond om het zeilen voor een grotere doelgroep interessant te maken om als toeschouwer te volgen en als sporter aan deel te nemen. De inspanningen van de Gemeente Den Haag om de haven van Scheveningen in te richten voor grote wedstrijdzeilevenementen zoals de Volvo Ocean Race, de North Sea Regatta en Eredivisie Zeilen sluit aan bij de ambities van het Watersporterbond. In samenwerking met bedrijven worden technologieën en tools ontwikkeld voor verslaglegging en media gebruik, om zeilwedstrijden (top- en breedtesport) aantrekkelijker in beeld te brengen voor een breder publiek.