Measurement @ Sea

Veel moderne monitoringsystemen steunen op een betrouwbaar 4G of wifi netwerk, voor het meten van parameters, verwerking en analyse van de data en real-time terugkoppeling aan de gebruiker. De Proeftuin op de Noordzee betekent dat nu ook meet- en monitoring activiteiten op zee, zelfs ver buiten de kust, mogelijk worden en dat specifieke (complexe) offshore taken met dit soort systemen ondersteund kunnen worden. In samenwerking met een aantal MKB-bedrijven worden meettechnologieën en monitoring tools ontwikkeld. Voor de interpretatie en analyse van metingen die op zee worden verricht, is het belangrijk dat deze te relateren is aan data over wind, stroming en golfhoogte die vanuit de basis-infrastructuur van de Proeftuin beschikbaar worden gesteld via de Data Services Hub. In samenwerking met TU Delft en wordt een uitgebreid dashboard ontwikkeld voor visualisatie en analyse van de meetgegevens ter ondersteuning van de ontwikkeling van diverse tools en applicaties.

Biomechanics in sailing

In 2022 is het biomechanica-project van start gegaan, gericht op het nieuwe IQ foilen en kite foilen. Zowel sporters, coaches als medisch personeel hebben veel vragen over de optimale houding en krachten die de sporters moeten doorstaan. Met metingen in de proeftuin en de daaruit volgende bevindingen van dit project streven we naar prestatieverbetering en blessurepreventie. 

Bij IQ foilen en kite foilen bereiken sporters hoge snelheden van 25 tot 35 knopen (ongeveer 45 tot 65 km/h). Dit maakt het moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de exacte houding van de sporters. In dit project meten we de houding van de sporters met behulp van IMU’s van Xsens (Movella). Deze sensoren zijn nog nooit eerder onder zulke omstandigheden gebruikt, wat uitdagingen met zich meebrengt vanwege het zoute water en de fysieke afstand tussen de meting en de sporters. 

In samenwerking met het Watersportverbond, een freelance Sport Scientist, NOC*NSF en de Haagse Hogeschool ontwikkelt het Sailing Innovation Centre een 3D biomechanisch model dat met behulp van sensoren de bewegingen en krachten bij het foilen in kaart brengt. Met behulp van dit model kan de techniek en de houding op het board worden geoptimaliseerd. 

Bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 is windsurfen vervangen door de foil, een draagvleugel die onder het board is bevestigd en het board uit het water tilt. Ook de nieuwe olympische discipline kitesurfen maakt gebruik van de foil. De eerste metingen in de Proeftuin op de Noordzee laten zien dat de sensoren de omstandigheden op zee aankunnen en dat de datavergaring en -opslag goed werken. De volgende stap is om te onderzoeken of de resultaten betrouwbaar en valide zijn. Er zijn nog niet eerder vergelijkbare metingen uitgevoerd voor windsurfen en kitesurfen op zee. 

Dit project is een meerjarenplan met als doel een 3D-beeld te creëren van de sporter op het water in combinatie met de krachten die hij of zij tijdens de training levert.