Measurement @ sea

Veel moderne monitoringsystemen steunen op een betrouwbaar 4G of wifi netwerk, voor het meten van parameters, verwerking en analyse van de data en real-time terugkoppeling aan de gebruiker. De Proeftuin op de Noordzee betekent dat nu ook meet- en monitoring activiteiten op zee, zelfs ver buiten de kust, mogelijk worden en dat specifieke (complexe) offshore taken met dit soort systemen ondersteund kunnen worden. In samenwerking met een aantal MKB-bedrijven worden meettechnologieën en monitoring tools ontwikkeld. Voor de interpretatie en analyse van metingen die op zee worden verricht, is het belangrijk dat deze te relateren is aan data over wind, stroming en golfhoogte die vanuit de basis-infrastructuur van de Proeftuin beschikbaar worden gesteld via de Data Services Hub. In samenwerking met TU Delft en wordt een uitgebreid dashboard ontwikkeld voor visualisatie en analyse van de meetgegevens ter ondersteuning van de ontwikkeling van diverse tools en applicaties.