Captain AI

De behoefte voor permanente surveillance in het gebied rondom de haven neemt toe.

Binnen het werkpakket Safety@Sea is het doel van Captain AI om de surveillance operaties te verlengen en efficiënter te maken door inzet van camera en radar detectie software van Captain AI.

Captain AI heeft software ontwikkelt om autonoom varen mogelijk te maken en ziet ook toepassingen van hun software aan wal voor bijvoorbeeld het detecteren van schepen die in en uit de haven varen. Captain AI zal een radar en camera rig opstellen en de sensor data verzamelen en gebruiken om hun AI algoritme te trainen. Vervolgens zal het ontwikkelde algoritme gevalideerd worden samen met TNO en de havenmeester van Seaport Scheveningen.