Privacy Statement

De TU Delft verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In dit Privacy Statement informeren we u over de doeleinden waarvoor de TU Delft persoonsgegevens verwerkt en over het uitoefenen van uw privacyrechten. Tevens wordt  verdere informatie verstrekt die voor u van belang kan zijn. In het cookiebeleid van de TU Delft leest u van welke cookies de TU Delft gebruikmaakt.

Het Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van de TU Delft. Per onderwerp geven we u de meest relevante informatie.

De TU Delft gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt daarbij binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijkheid

De TU Delft is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. De TU Delft vindt het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van haar studenten, onderzoekers, medewerkers en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. De TU Delft wil open zijn over de wijze waarop uw gegevens door haar worden verwerkt. Om die reden wordt dit hieronder toegelicht. De TU Delft wil zich in alle gevallen houden aan de eisen en verplichtingen van de AVG.